“عیدباطعم اردوی نوروزی “

اردوی علمی نوروزی به مدت12 شبانه روز ویژه دانش آموزان پایه یازدهم-دوازدهم استان کرمان توسط آموزشگاه علمی هوشمندمعراج اندیشه وموسسه علمی رزمندگان باحضور بهترین اساتید ومشاورین برجسته استان کرمان برگزار است.

به همت موسسه علمی رزمندگان اسلام استان”آموزشگاه معراج اندیشه” اردوعلمی نوروزی برای دانش آموزان دخترکرمانی درحال برگزاری است.

علیرضا انجم شعاع درگفتگو با روابط عمومی آموزشگاه معراج اندیشه بااشاره به برگزاری اردو نوروزی توسط موسسه رزمندگان اسلام استان کرمان “معراج اندیشه” گفت: از یکم لغایت دوازدهم فروردین ماه به صورت شبانه روزی درمحل دانشگاه فاطمه الزهرا(س) اردو علمی نوروزی باحضوردانش آموزان دختر ازسراسر استان درحال برگزاری است.

مدیرموسسه رزمندگان اسلام استان کرمان “معراج اندیشه”بابیان این که دانش آموزان پایه یازدهم و دوازدهم دراین اردو درسه بخش فعالیت می کنند ادامه داد:کلاس نکته وتست دراین زمینه برگزار کرده ویک سالن مطالعه دراختیار دانش آموزان قرار داده شده و همچنین برنامه های مشاوره ای برای دانش آموزان درنظر گرفته شده است.

وی بیان کرد: در زمینه موضوعات فرهنگی دو برنامه قرآنی برگزار کرده ایم و همچنین اجرای برنامه های متعدد دیگر فرهنگی مدنظر است و همچنین دراین دوره از بهترین اساتید استان استفاده شده است. انجم شعاع درخصوص برگزاری کلاس ها ابراز کرد: برای رشته های ریاضی کلاس هایی شامل دروس: ریاضی”فیزیک”شیمی”حسابان وهندسه وبرای رشته تجربی کلاس هایی شامل دروس: فیزیک”ریاضی”شیمی وزیست وبرای رشته انسانی کلاس هایی شامل : دروس ریاضی “منطق”عربی وعلوم وفنون درحال برگزاری است. مدیرموسسه بیان کردبطورمتوسط یک روزدرمیان به دانش آموزان مشاوره ارایه میشودوهمچنین جدای ازمشاوره گروهی مشاوره خصوصی برای دانش آموزانی که نیاز داشته باشند ارایه میشود. وی دررابطه باهدف برگزاری”اردوعلمی نوروزی” اظهار کرد اغلب دانش آموزان درایام نوروز درگیر دید و بازدید هستند و از درس جدا میشوند لذا ما با برگزاری این اردو زمینه خواندن دروس را در جو کاملا علمی برای دانش آموزان فراهم کرده  ایم.

انجم شعاع با بیان اینک 85دانش آموز دراین اردوشرکت کرده اند. خاطرنشان کرد این اردوخاص ایام نوروز است و در طول سال برگزار نمیشود وگفتنی است که 50درصد دانش آموزان حاضر دراردوعلمی مستعدوبیبضاعت هستند که 80درصد شهریه آنان به همت موسسه علمی رزمندگان استان”معراج اندیشه” پرداخت شده است.