برگزاری اردوی علمی درنوروز1402 ویژه دانش آموزان کنکوری بابهترین اساتید ومشاورین استان کرمان

برگزاری جلسات درموسسه باحضورمدیرموسسه ومسولین آموزشی استان کرمان